Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Modelformulier voor herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • - Aan:         Kwekerij Vlastuin
                     Apeldoornsestraat 28, 3781PN VOORTHUIZEN
                     info@kwekerijvlastuin.nl
 •  
 • - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  herroept/herroepen*
 •  
 • - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 •  
 • - [Naam consumenten(en)]
 •  
 • - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 •  

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

×

111

×
×
×
×
×
×